КагулПартнёрский материал

„Clipa Siderală” — Egreta transformă gimnaziul „Ion Creangă” din Zîrnești într-un spațiu sportiv modern

Asociatia Obștească Centrul CONTACT-Cahul in parteneriat cu AO Egreta si Primaria comunei Zirnesti au implementat initiativa comunitară Clipa Siderala care a oferit sanse egale pentru 169 de elevi, 86 de fete și 83 de băieți, 20 de ore de sport, 8 ore de secții sportive și activități extrașcolare într-un mediu sigur. Sala a fost modernizată și echipată corespunzător. Obiectivele includ achiziționarea de echipamente sportive moderne, promovarea șanselor egale pentru băieți și fete în orele de educație fizică și sport, adoptarea unui comportament adecvat în activitățile sportive. Acest reportaj face parte din proiectul ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace”, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR), cu sprijinul Guvernului Regatului Unit. Opiniile exprimate aparțin autorului(ilor) și nu reflectă neapărat poziția IWPR sau a Guvernului Regatului Unit.

Back to top button