Cetățean activ

Instrucțiuni. Cum să scrieți un proiect corect și să obțineți un grant

În Moldova, pe 17 martie, a fost anunțat cel de-al doilea concurs de granturi pentru organizațiile locale și regionale, în cadrul programului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Termenul limită de depunere a cererilor este 15 mai 2020. Pentru eficiență maximă și calitate a cererilor, echipa programului organizează sesiuni de informare online.

Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile, care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor statului.

Printr-un program de granturi, sprijinul este oferit organizațiilor neguvernamentale locale și regionale pentru a sprijini activitățile care vizează promovarea principiilor bunei guvernări.

Trei categorii de finanțări:

• granturi pentru inițiative civice (de la 1.000 la 10.000 euro),

• granturi pentru proiecte regionale (de la 10.001 la 30.000 de euro),

• granturi pentru proiecte naționale (de la 30.001 la 60.000 de euro).

Bugetul total al concursului este de aproximativ 1 milion de euro:

• Inițiative civice — aproximativ 40.000 de euro;

• Proiecte regionale — aproximativ 850.000 de euro;

• Proiecte naționale — aproximativ 160.000 de euro.

Durata proiectului:

• 6-12 luni pentru inițiative civice și proiecte regionale;

• 12-16 luni pentru proiecte naționale.

Pentru a pregăti o cerere demnă, echipa proiectului a decis să organizeze sesiuni de informare online, în timpul cărora potențialii beneficiari de granturi vor fi informați despre condițiile de elaborare și depunere a unei propuneri de proiect, despre regulile de bugetare, precum și despre criteriile de selecție pentru propunerile de proiecte. Vor fi prezentate exemple de activități, care ar putea fi incluse în propunerile de proiecte, depuse pentru finanțare.

https://www.facebook.com/dezvolt/videos/288274345506876/

Părțile interesate pot pune întrebări moderatorilor online în comentariile sub video.

Programul oferă, de asemenea, asistență în întocmirea unei cereri prin intermediul Ghidului pentru cererea de finanțare, precum și cu un pachet de documente necesare pentru depunerea cererii.

Cererea poate fi depusă prin poștă cu scrisoare recomandată la adresa: str. Alexei Sciusev 101, din. 22A, MD-2012, Chișinău, Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în RM.

De asemenea, pachetul cu documente poate fi transmis online pe poșta electronică eu@dezvolt.md cu subiectul: „DOSAR”, numele organizației, categoria de finanțare.


 Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul ei este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Cetățean activ. Învață. Participă. Decide” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Добавить комментарий

Back to top button