Cetățean activ
В тренде

ANRE: Apometrele trebuie instalate din contul operatorului

Întreprinderea municipală (ÎM) „Apa-Canal” Taraclia a început renegocierea contractele cu consumatorii. Singura problemă care provoacă dispute între consumatori și operator – din contul cărui se va efectua instalarea, înlocuire și verificarea metrologică a apometrelor conform noului contract. În două reportaje, publicate pe canalul local de televiziune NTS, conducerea întreprinderii a insistat, că munca va fi din contul consumatorului. TUK a citit cu atenție contractul, s-a consultat cu un jurist și a primit un răspuns clar de la Agenția națională pentru reglementare în energetică (ANRE).

Ce s-a întâmplat?

În ultimii ani, locuitorii orașului Taraclia sunt indignați de faptul, că trebuie să efectueze verificările metrologice ale apometrelor și înlocuirea acestora, precum și să demonteze și să le instaleze din cheltuială proprie. În contractul cu furnizorul de servicii ÎM „Apa-Canal” Taraclia, în secțiunea a 6-a „Condiții speciale” este scris, că „achiziția, instalarea, exploatarea, întreținerea, repararea și înlocuirea apometrelor se realizează din contul resurselor financiare ale consumatorului”. În aceleași condiții este indicat tipul specific de apometru și clasa.

În acest an, “Apa-Canal” Taraclia a început renegocierea contractelor cu consumatorii. «Acest tip de contract este renegociat pe baza deciziei privind aprobarea contractului-cadru privind prevederea/furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin rezoluția ANRE № 359 din 27.09.2019», — se menționează în răspunsul “Apa-Canal” Taraclia la solicitarea TUK.

În noul contract, notăm că nu este secțiunea „Condiții speciale”. În secțiunea „drepturi și obligații ale operatorului”, în punctul 9 (i) este scris, că operatorul instalează, repară, înlocuiește și efectuează verificarea metrologică ale apometrelor, în conformitate cu cerințele legii 303/2013″.

În răspuns la cererea noastră, „Apa-Canal” Taraclia subliniază că „conform deciziei consiliului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice […], costurile instalării, reparației, înlocuirii și verificării metrologice a apometrelor nu sunt incluse în tarif.» În Apa-Canal Taraclia acest fapt a fost fundamental. Acest lucru este demonstrat de două materiale video postate pe canalul TV local NTS, în care poziția ÎM „Apa-Canal” Taraclia constă în aceea, că consumatorii trebuie să achite pentru toate manipulările legate de apometre. Cel din urmă a fost numit Din contul consumatorului”

Cum ar trebui să fie?

               Până în 2013, obligația de plată pentru instalarea și verificarea apometrelor era la consumator. În 2013, Parlamentul a aprobat Legea № 303 privind serviciul public de furnizare a apei și canalizare, potrivit căreia furnizorul trebuie să plătească pentru instalarea și testarea apometrelor folosind fondurile incluse în prețul unui metru cub de apă. În articolul 26, partea (4), punctul a) se prevede, că: „Achiziția, instalarea, exploatarea, întreținerea, repararea, înlocuirea și verificarea metrologică a apometrelor se efectuează:

la intrările în clădirile rezidențiale cu mai multe apartamente și case individuale — de către operator, din contul fondurilor prevăzute în tariful pentru serviciul public de aprovizionare cu apă și canalizare, calculat conform Metodologiei pentru determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate aprobat de către Agenție;

în apartamente ale clădirilor rezidențiale cu mai multe apartamente, care au încheiat contracte directe cu operatorul sau încheie contracte directe cu operatorul — operatorul din contul resurselor financiare, prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, calculat conform Metodologiei pentru determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate aprobat de către Agenție.

               În același timp, legea prevede, că furnizorul trebuie să aprobe două documente în ANRE:  lista costurilor de bază, unde trebuie să includă costurile instalării apometrelor și tarifele pentru serviciile publice de furnizare a apei, conform noii metodologii. Toți furnizorii au fost nevoiți să aprobe aceste două documente și, de exemplu, la Ceadîr-Lunga s-a făcut acest lucru.

               Cum este în Taraclia?

               Pe baza datelor deschise, pe teritoriul Taracliei în ANRE este aprobat doar lista costurilor de bază, dar nu tarifele conform noii metodologii. Faptul că tarifele vechi pe metru cub de apă sunt în vigoare, fără a include prețul apometrelor pentru noii utilizatori, “Apa-Canal” Taraclia motivează nevoia de a plăti apometrele de către consumator, ce rezultă din două reportaje ale canalului TV local NTS, la care se referă furnizorul într-un răspuns scris TUK.

•răspunsul Apa Canal la solicitarea TUK

Această situație a devenit posibilă deoarece legea nu descrie cu exactitate dispozițiile tranzitorii, și anume cine plătește apometrele, dacă tranziția la noile reguli nu a fost complet formalizată.

               Juristul Alexandr Lambov afirmă, că „neaprobarea tarifelor în ANRE — este vina furnizorului și nu-l scutește de obligația de a plăti apometrele pentru utilizatori noi. Cu toate acestea, poziția ANRE va fi foarte importantă în această dispută și poate diferi de cea indicată ”, —  susține Lambov. Juristul este încrezut, că „în cazul unei dispute  în instanța de judecată, instanța de judecată va fi ghidată cel mai probabil de explicațiile ANRE pe această temă”.

Poziția ANRE

Agenția națională pentru reglementare în energetică TUK a răspuns că „la stabilirea tarifelor pentru serviciul public de apă “Apa-Canal” Taraclia, trebuie solicitat ca costurile [instalării, înlocuirii și verificării metrologice a apometrelor] să fie incluse în tariful pentru serviciul public de furnizare a apei”. ANRE nu a aprobat tarifele din lipsa unei astfel de solicitări.

În același timp, ANRE subliniază, „faptul absenței acestor costuri în tarifele actuale nu scutește operatorul de la îndeplinirea obligațiilor sale de instalare și întreținere a apometrelor pentru consumatorii casnici în conformitate cu Legea № 303/2013”.


Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul ei este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Cetățean activ. Învață. Participă. Decide” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Добавить комментарий

Back to top button