Cetățean activ

Consiliul raional din Taraclia caută specialiști

La ultima ședință consiliul raional a decis să anunțe trei posturi vacante. Merge vorba despre șeful departamentului de cultură al raionului Taraclia, șeful Centrului de Sănătate din satul Corten și arhitectul șef al raionului. TUK publică cerințele solicitantului și termenele de depunere a documentelor.

Funcția de șef al departamentului de cultură a devenit vacantă după ce, șeful anterior Vasilii Cavlac a fost demis prin decizia Comisiei Excepționale a raionului Taraclia.

Pot participa la concurs pentru ocuparea funcției de șef al  departamentului de cultură сetățenii Republicii Moldova care au calificări profesionale și experiență în acest domeniu. Cerințe pentru candidați: obligatoriu studii superioare în domeniul: culturii, artei, managementului sau pedagogiei; experiență de muncă în domeniul culturii timp de cel puțin 3 ani; cunoștințe și capacitatea de a lucra la calculator; cunoașterea limbii de stat.

Pentru a participa la concurs este necesar de a depune următoarele documente: un chestionar al participantului la concurs (îl puteți lua de la administrația raională); copia buletinuluii de identitate; o copie a diplomei de studii superioare, documente care confirmă experiența de muncă; o copie a certificatului de dezvoltare profesională; (dacă este), o copie a certificatului cu categoria de calificare; (dacă este), certificat medical; certificat de cazier judiciar.

Toate copiile documentelor trebuie să fie certificate de un notar sau prezentate împreună cu originalul pentru verificare. Acceptarea documentelor va fi efectuată în perioada 17 iulie — 5 august (inclusiv).

Același set de documente trebuie depus de către candidații pentru participarea la concurs pentru ocuparea funcției de arhitect șef al raionului Taraclia. Participanții trebuie să aibă obligatoriu studii superioare în domeniul arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, confirmat printr-o diplomă de licență sau un document educațional echivalent; experiență profesională în domeniul relevant timp de cel puțin 3 ani; cunoștințe și capacitatea de a lucra la calculator, precum și cunoașterea limbii de stat.

Practic aceleași cerințe pentru candidații pentru ocuparea funcției de șef al Centrului de Sănătate din satul Corten.

Pentru toate cele trei locuri vacante, documentele vor fi acceptate în perioada 17 iulie — 5 august (inclusiv) 2020, între orele 8:00 și 17:00. Pentru mai multe informații, candidații pot suna la numărul 0-294-25198.


Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul ei este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Cetățean activ. Învață. Participă. Decide” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Добавить комментарий

Back to top button